top of page
John Firhouse Weir (1).jpeg
Home: News Feed
Home: Join a Cause

John Lahart T.D.

Dublin South West

Get the latest from John

7e01b2dc-bbad-4931-a258-7d2cb1156aa8.jpg
272653026_4716730415048700_6027080401112665374_n.jpg

Dáil Questions

passport_edited_edited.jpg

Passport Alert

22166420-fe95-4bec-ac15-1e2d9cd8a252.jpg

Local News

b737eda4-fc2c-4997-950f-5a7d73b7ef90.jpg

National News

Home: Press

Follow John on Twitter
Stay connected on twitter

website 2023.png

Follow John on Instagram
Stay connected on Instagram

  • Instagram
339253296_960820131771868_8282214039192794954_n.jpg
339277615_1270892983861704_4906817142069922165_n.jpg
john insta.png
bottom of page